Daware Har Do Jahan Hazrate Ghausus Saqalain

Kasida by :
His Holiness Hazrat Syed Shah Murshid Ali Al-Quaderi Al-Baghdadi (AS)
( Maula Pak Quebla )
from the Original Book in Urdu: Dewan e Hazrat e Jamal
Transliterated into English by: Md Istemdad Ali / Syed Mujtaba Quader


Daware Har Do Jahan Hazrate Ghausus Saqalain
Sarware Kaun o Maka(n) Hazrate Ghausus Saqalain

Aap hai(n) Sheikh e Jaha(n) Hazrate Ghausus Saqalain
Aap hai(n) Peer e Zama(n) Hazrate Ghausus Saqalain

Ghause Aghwaase Jaha(n) Hazrate Ghausus Saqalain
Qutbe Aqtaabe Zama(n) Hazrate Ghausus Saqalain

Sheikh e kul Sheikh e Jaha(n) Hazrate Ghausus Saqalain
Peer har Peer o Jawa(n) Hazrate Ghausus Saqalain

Aap ka maahe viladat hae mubarak ho na kyu(n)
Shahre pake Ramaza(n) Hazrate Ghausus Saqalain

Ab to paida hue us mei(n) naho kyo(n) Eid ka chand
Jumlae maahe Ramaza(n) Hazrate Ghausus Saqalain 

Hai(n) khalaaeq ke liye rehmate aalam ki tarah
Baaise aman o amaa(n) Hazrate Ghausus Saqalain 

Kul muridoo(n) ki madad ko dame naza aate hai(n)
Hai(n) madadgaar e jaha(n) Hazrate Ghausus Saqalain 

Ab to deedar dikha dijiye apna lillah
Kab se hu(n) mei(n) nigeraa(n) Hazrate Ghausus Saqalain 

Jisko chahei(n) unhai(n) aankho(n) se dikhadei(n) Haq ko
Kashife sirre niha(n) Hazrate Ghausus Saqalain 

Warafa’na laka zikrak se hai maqsood yahi
Rahei(n) mazkoor e jaha(n) Hazrate Ghausus Saqalain 

Jadde aazam ki nabuat hai jaha(n) tak shaae
Peer o Murshid hai(n) waha(n) Hazrate Ghausus Saqalain 

Muhiuddine Nabavi aap hai(n) Mahdi ki tarah
Aye Masihaa e Zama(n) Hazrate Ghausus Saqalain

Ahle Bait e shahe laulak mei(n) Haidar ki tarah
Hai(n) Imam e Do Jaha(n) Hazrate Ghausus Saqalain 

Saiyede Aalam o Haidar ki sifat beshak hai(n)
Fakhre Sadaate Jaha(n) Hazrate Ghausus Saqalain 

Aap beshak Hasani aur Hussaini bhi hai(n)
Aye Shareefe do Jaha(n) Hazrate Ghausus Saqalain              

Lamaka(n) hai wo maka(n) aur wahi Baitullah
Ghar banate hai(n) jaha(n) Hazrate Ghausus Saqalain           

Sar jhukaaya wahi(n) humne adaban par(d)h ke durood 
Hue mazkoor jaha(n) Hazrate Ghausus Saqalain 

Auliya gardano ko apni jhukate hai(n) waha(n) 
Paao(n) rakhte hai(n) jaha(n) Hazrate Ghausus Saqalain 

Saare mehboob e Khuda jinke muhib bante hai(n) 
Hai(n) wo Mehboob e Jaha(n) Hazrate Ghausus Saqalain   

Chashmaae Mehr e Ali Shah mei(n) hai misle kausar 
Aap ka fayez rawa(n) Hazrate Ghausus Saqalain       

Faaseqo(n) ko bhi bana dete hai(n) aasi ki tarah 
Qutb o Abdal e Zama(n) Hazrate Ghausus Saqalain